Visie op Zorg


Binnen Stichting Zonnewoud werken we voortdurend aan drie componenten. Deze bouwstenen van onze organisatie hebben we uitgebreid beschreven in onze visie op zorg, beleidsstukken en jaarverslagen. De componenten laten zien wat wij als zorginstelling belangrijk vinden. De integrale aanpak van de geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg wordt verleend en de vitaliteit van de organisatie versterken elkaar. Hieronder een korte weergave van onze visie en de drie componenten die de bouwstenen vormen.


1. Een betere zorg.

2. Fijne, prettige omgeving.

3. Gezonde organisatie.

Lees meer.....