Binnen Stichting Zonnewoud werken we voortdurend aan drie componenten. Deze bouwstenen van onze organisatie hebben we uitgebreid beschreven in onze visie op zorg, beleidsstukken en jaarverslagen. De componenten laten zien wat wij als zorginstelling belangrijk vinden. De integrale aanpak van de geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg wordt verleend en de vitaliteit van de organisatie versterken elkaar. Hieronder een korte weergave van onze visie en de drie componenten die de bouwstenen vormen.

1. Een betere zorg.
2. Fijne, prettige omgeving.
3. Gezonde organisatie.

 

1. Betere zorg

De kern van onze visie is dat ieder mens een uniek individu is met eigen talenten, wensen en mogelijkheden. Medewerkers bieden persoonlijke, respectvolle en oprechte zorg en aandacht. Echt contact maken en luisteren naar wat nodig is. Medewerkers zijn met hun aandacht bij de cliënt. Dat zie je in ons denken, handelen en in onze besluitvorming. Cliënten voelen zich gezien en gewaardeerd.
Ook vinden we aandacht en open communicatie naar de ouder(s) en verzorger(s) van de cliënten zeer belangrijk. Door onze kleinschaligheid weten we elkaar gemakkelijk te vinden. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om.
De open en korte communicatielijnen tussen medewerkers en de ouder(s) en verzorger(s) en tussen de medewerkers onderling, ondersteunen onder andere de veiligheid van de cliënt. De kwaliteit van zorg en veiligheid is voor onze organisatie belangrijk. Vakbekwaamheid en deskundigheid van het personeel dragen bij aan de veiligheid en het welbevinden van de cliënten.

 


2. Fijne prettige omgeving

Binnen onze organisatie zijn we ervan overtuigd dat de fysieke omgeving van groot belang is voor gezondheid en welzijn. Stichting Zonnewoud is gelegen op 1,2 hectare eigen bosrijk terrein. Ons woonhuis en het gebouw waar de dagbesteding plaatsvindt, staan midden op een zonnige plek in het bos. De natuur heeft een positieve invloed. Het gebouw is vriendelijk, rustgevend en uitnodigend. De sfeer wordt als warm en prettig ervaren.
Ondersteuning door familie, vrienden en gemeenschap is essentieel voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Mensen staan het liefst midden in het leven, ondanks een beperking. Gastvrijheid naar familie en vrienden, sociale en sportieve activiteiten en meedoen met projecten die een bijdrage leveren aan de gemeenschap, maken het mogelijk om deel te (blijven) nemen aan het ‘gewone’ leven.

3. Gezonde organisatie

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers in een omgeving werken, waar de menselijke maat leidend is. Een omgeving waar waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als persoon, collegialiteit en goede communicatie gewoon zijn. We spreken elkaar en onze cliënten aan op gezond gedrag. Waardering voor goed werk wordt uitgesproken. Een lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten, leiden tot een gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. Wij vinden het als zorginstelling belangrijk dat we hierin onszelf voortdurend verbeteren. Door deze aanpak verbeteren we ook onze relatie met externe belanghebbenden en maakt de organisatie deel uit van een groter geheel dat mensgerichte zorg waarmaakt, in woorden en in daden.