Onze organisatie en haar medewerkers

Passend bij de kleinschaligheid is onze organisatie zo ingericht dat de onderlinge lijnen zo kort mogelijk zijn

Bestuur

Het bestuur van Zonnewoud bestaat uit zes personen. De directeur maakt hier onderdeel van uit.

Karin Antonissen (directeur)

Annemarie Damink

Ton Maaswinkel

Inge Hiddink

Gerhard Meesterberends

Hijn Bondrager

Ons Team

Sandra Wippert (zorgmanager/orthopedagoog)

Dennis Musters (begeleider)

Wilma Spenkelink (begeleider)

Celine Wieldraayer (begeleider)

Jolijn van der Woning (begeleider)

Claudia Tempelman (begeleider)

Nynke Dijkstra (begeleider)

Marjolijn Klok (begeleider)

Monique Nijenkamp (begeleider)

Danique Schippers (begeleider)

Maida Bakir (begeleider)

Deviany Sourbag (begeleider)

Bert Timmerman (begeleider / facilitair medewerker)

Governance

Voor het reilen en zeilen van Zonnewoud is een governance code in de maak, een set van principes en spelregels tussen cliënten en hun ouders/verzorgers, professionals en bestuur. Onderdeel van de code is het borgen van de huidige invloed die ouders/verzorgers hebben op dit reilen en zeilen.