Hoe gaan wij om met klachten en problemen

Zonnewoud wil graag dat alle cliënten en verwanten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Wij doen dan ook ons uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met ieders wensen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht over de zorgverlening hebt. In dat geval kunt een beroep doen op onze klachtenregeling, zoals die is vastgelegd in dit Klachtenreglement