Dagbesteding

Stichting Zonnewoud biedt sinds 2002 kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. In de afgelopen jaren heeft de dagbesteding mooie ontwikkelingen doorgemaakt.

In 2002 is de dagbesteding van start gegaan met 4 cliënten. In de loop der jaren is het aantal cliënten gegroeid. In 2016 is dan ook besloten een tweede dagbestedingsgroep te starten. Met twee dagbestedingsgroepen kon er meer maatwerk worden geleverd; begeleidings- en activiteitenaanbod sloot beter aan bij de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënten.

Inmiddels kent Zonnewoud 3 dagbestedingsgroepen; in augustus 2019 is de derde groep gestart. Met opzetten van deze groep wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag voor kleinschalige dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en een (zeer) intensieve begeleidingsbehoefte.

 

Met de drie verschillende dagbestedingsgroepen kunnen cliënten bij Zonnewoud terecht voor:

  • Belevingsgerichte dagbesteding
  • Activiteitgerichte dagbesteding
  • Arbeidsmatige dagbesteding

Kenmerkend voor onze dagbestedingsgroepen is de kleinschaligheid. De kleinschaligheid en onze visie op zorg maken dat we binnen onze begeleiding en in ons aanbod aansluiten bij de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënten. In de begeleiding wordt het vaste team van begeleiders ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

 

Dagbestedingstijden
Van maandag tot en met vrijdag bieden we dagbesteding van 8.30 tot 15.30 uur.

 

Vervoer
We hebben de beschikking over eigen vervoer. In overleg kunnen cliënten van en naar de dagbesteding worden vervoerd. Op vrijdag worden er in de middag twee ritten gereden: om 12.00 uur en om 15.30 uur.

 

Stageplekken
Binnen onze dagbesteding is nog ruimte voor nieuwe cliënten.

Tevens bieden we stageplekken voor nog schoolgaande jongeren met een verstandelijke beperking.

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en/of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De zorgmanager/orthopedagoog is Sandra Wippert. Voor telefonisch contact kan je bellen naar het algemene nummer van Zonnewoud: 0548-621353. Of stuur een e-mail naar s.wippert@stichtingzonnewoud.nl