Dagprogramma

Start van de dag

De dag wordt op iedere groep gestart met het werkoverleg. Tijdens dit overleg is er ruimte voor persoonlijke aandacht voor elkaar. Daarna wordt aan de hand van pictogrammen het programma van die dag besproken.

 

Taken

Na het werkoverleg worden diverse taken uitgevoerd. De cliënten mogen tijdens het werkoverleg aangeven voor welke taak zij die dag kiezen. Hierbij kan gedacht worden aan de vaatwasser uitpakken, afwassen, koffie en thee zetten, planten watergeven of dieren voeren.

 

Activiteit

Wanneer de taken zijn uitgevoerd is het tijd voor het activiteitenprogramma. We hebben een divers aanbod aan activiteiten. Bij ‘Activiteitenaanbod’ is meer informatie te vinden over de activiteiten die we aanbieden.

We vinden het van belang dat cliënten zoveel mogelijk eigen regie hebben over de invulling van hun dag. Wanneer er voldoende begeleiding is, kunnen de cliënten voor het ochtend- en het middagprogramma kiezen uit diverse activiteiten.

Tijdens het uitvoeren van de taken en activiteiten wordt gekeken naar de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënten. Er vindt begeleiding op maat plaats. Zo wordt op DAC 3 voortdurend nabijheid en ondersteuning geboden, dient de begeleider op DAC 1 het uitvoeren van een activiteit op afstand te begeleiden en/of te controleren en kunnen de cliënten op DAC 2 een (bekende) activiteit zelfstandig uitvoeren.

De wijze waarop een activiteit wordt aangeboden, de moeilijkheid en de duur ervan is afhankelijk per de cliënt.

Het aanbod op DAC 3 kent meer afwisseling in inspanning en ontspanning; de cliënten hebben een zeer korte aandachtspanne. Op DAC 1 is er - naast de vaste pauzemomenten in het programma - ook ruimte voor ontspanning, waarbij op DAC 2 met name de ontspanningsmomenten in de pauze plaatsvinden.

In het aanbod van activiteiten wordt doelgericht gewerkt. Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan waarin samen met de cliënten en ouder(s)/verzorger(s) doelen zijn opgesteld.

 

Fruitmoment

Een moment van pauze om te eten en te drinken, maar ook een moment van samenzijn; aandacht voor elkaar, verhalen uitwisselen en lachen om elkaars grappen.

 

Activiteit

Voortzetting van de activiteit of het opstarten van een nieuwe activiteit.

 

Lunch en middagpauze

Na  het nuttigen van de lunch is er tijd voor pauze. In de pauze zijn er diverse mogelijkheden om even te ontspannen, voor wie wil. Zoals schommelen, op de trampoline, muziek luisteren, op de Wii, een gezelschapsspel spelen, een boek lezen of het gewoon gezellig hebben met elkaar.

 

Activiteit

Voortzetting van de activiteit of het opstarten van een nieuwe activiteit.

 

Afsluiting van de dag

De dag wordt op iedere groep gezamenlijk afgesloten, waarbij ook weer ruimte is voor persoonlijke aandacht voor elkaar. De dag wordt geëvalueerd en er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag; welke cliënten en begeleiders zijn er en wat is het programma die dag.