Wonen

Stichting Zonnewoud is een kleinschalige opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij vinden dat mensen met een verstandelijke beperking een veilige plek verdienen in onze maatschappij. Wij bieden daarom een fijne, kleinschalige woonplek, waar gezelligheid en gemoedelijkheid voorop staan. Een plek, waar je je zelf kunt zijn, een echt thuis, een warm nest. Ons woonhuis  is gelegen op 1,2 ha eigen bosrijk terrein.

In ons woonhuis hebben onze cliënten uiteraard een eigen ruimte, maar de woonkamer en de centrale woonkeuken zijn net zo belangrijk. Een goede maaltijd is niet alleen belangrijk voor een goede gezondheid, maar is ook een moment van geborgen voelen en genieten. Wij vinden het daarom van belang om gezonde en smakelijke maaltijden te bereiden en samen te eten. 

Mensen staan het liefst midden in het leven, ondanks een beperking. Gastvrijheid naar familie en vrienden, sociale activiteiten als dansen, sporten, en meedoen met projecten die een bijdrage leveren aan de gemeenschap maken het mogelijk om deel te (blijven) nemen aan het “gewone” leven. Medewerkers en vrijwilligers spelen, ieder met hun eigen talent, een belangrijke rol in het realiseren van onze doelstellingen, bijvoorbeeld door muziek maken, cliëntenvervoer en het mede begeleiden van (bewegings) activiteiten.