1. Betere zorg
De kern in onze visie is dat ieder mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften. Medewerkers bieden persoonlijke zorg voor cliënten en gaan ook zorgvuldig met elkaar om.  Echt contact maken, luisteren naar wat nodig is en aandacht voor het individu staat voorop. Medewerkers zijn met hun aandacht bij de cliënt en zijn of haar specifieke situatie.  Dat zie je in ons denken, handelen en besluitvorming. Cliënten voelen zich welkom en serieus genomen.  

De kwaliteit van zorg en veiligheid is belangrijk voor onze organisatie: up-to-date kennis, vakbekwaamheid en deskundigheid van het personeel dragen bij aan veiligheid en welbevinden van de cliënt.  We zijn een kleinschalige zorginstelling, waarin we een open communicatie met cliënten en ouders van cliënten zeer belangrijk vinden. Door onze kleinschaligheid weten we elkaar gemakkelijk te vinden. Hierdoor ondersteunt Zonnewoud ook de veiligheid van de cliënt.


2. Fijne prettige omgeving

Binnen onze organisatie zijn wij ervan overtuigd dat de fysieke omgeving van groot belang is voor gezondheid en welzijn. StichtingZonnewoud is gelegen op 1,2 ha eigen bosrijk terrein, tussen Hellendoorn en Nijverdal, vlakbij de rivier de Regge. Ons woonhuis en DAC gebouw staan midden op een zonnige plek in het bos, het gebouw is vriendelijk, rustgevend en uitnodigend. De natuur zorgt voor positieve afleiding. Er is zowel plek voor rust en reflectie, als voor sociale activiteiten en contacten, zoals een atelier, ontmoetingsruimtes en de omringende bostuin. Ondersteuning door familie, vrienden en gemeenschap is essentieel voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Mensen staan het liefst midden in het leven, ondanks een beperking. Gastvrijheid naar familie en vrienden, sociale activiteiten als dansen, sporten, en meedoen met projecten die een bijdrage leveren aan de gemeenschap, maken het mogelijk om deel te (blijven) nemen aan het “gewone” leven.  Medewerkers en vrijwilligers spelen ieder met hun eigen talent een belangrijke rol in het realiseren van onze doelstellingen. Dit door bijvoorbeeld door muziek maken, cliëntenvervoer en het mede begeleiden van (beweging) activiteiten.

3. Gezonde organisatie
Cliënten ontvangen persoonlijke, respectvolle zorg omdat de organisatie ervan uitgaat dat ieder mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften. Processen worden rondom cliënten georganiseerd. We vinden het belangrijk dat medewerkers in omgeving werken, waar de menselijke maat leidend is. Een omgeving waar waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als persoon, collegialiteit en goede communicatie gewoon zijn. We spreken elkaar en onze cliënten aan op gezond gedrag. Waardering voor goed werk wordt uitgesproken. Een lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten, leiden tot een gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. We vinden het als zorginstelling belangrijk dat we hierin onszelf voortdurend verbeteren. Door deze aanpak verbeteren we ook onze relatie met externe belanghebbenden en maakt de organisatie deel uit van een groter geheel die mensgerichte zorg waarmaakt, in woorden en in daden.